klik hier voor meer informatie over het nieuwe middenpaneel dat Marjan Van Ingelghem schilderde voor het altaar van de wolwevers en om eventueel een bod uit te brengen.In 2016 was het 400 jaar geleden dat Frans Francken I in Antwerpen overleed. In 2018 is het 400 jaar geleden dat Ambrosius Francken I in Antwerpen overleed. De Franckendynastie speelde een vooraanstaande rol in de Antwerpse kunstwereld van de 17e eeuw. Beide broers, Frans en Ambrosius, werden in Herentals geboren. De Herentalse Sint-Walde­tru­dis­kerk bevat 9 altaar­stukken en schilderijen van de hand van verschillende leden van de familie Francken. Voor de Herentalse cultuurraad een uit­ge­lezen aanleiding om de Franckens en hun werk in 2018 eens bijzonder in de verf te zetten. Voor de Herentalse cultuurverenigingen een uitge­spro­ken vraag om zich door de schilderijen van de Franckens te laten inspireren tot ...

Op zaterdag 21 en zondag 22 april 2018 brengen een vijftiental Heren­tal­se verenigingen en individuele artiesten hun hoogst persoonlijke eerbetoon aan de werken van de familie Francken die al bijna 400 jaar of langer in de Sint-Waldetrudiskerk hangen.

een organisatie van de Herentalse Cultuurraad
met de steun van stad Herentals, CERA, Kempens Karakter en de Vlaamse overheid